Kategorie

Discussion Tag Cloud

Vanilla 1.1.5a od Lussumo.

  •  
   CommentAuthorStudent81
  • CommentTime31 Oct 2008 zmieniony
   

  Schemat ewidencji wynagrodzeń

  Wypłata zaliczek
  Zaksięgowanie płac według rozdzielnika
  Lista świadczeń finansowych ze środków ZUS( np. zasiłki chorobowe, opiekuńcze )
  Potrącenia z listy płac ( np. składki PZU, kasa zapomogowo-pożyczkowa )
  Potrącenie podatku dochodowego od osób fizycznych
  Udzielenie pożyczki mieszkaniowej
  Spłata pożyczki mieszkaniowej przez pracownika
  WB Pobrano gotówkę na wynagrodzenia
  Wypłata wynagrodzeń zgodnie z listą płac
  Rozliczenie listy płac
  Zarachowanie składki ZUS
  Zapłata przelewem zobowiązań wobec ZUS