Kategorie

Discussion Tag Cloud

Vanilla 1.1.5a od Lussumo.

  •  
   CommentAuthorStudent81
  • CommentTime4 Dec 2009 zmieniony
   

  1.Metody pomiaru PKB.
  2. Determinanty dochodu narodowego. Zarys g艂贸wnych stanowisk teoretycznych.
  a. Stanowisko kompromisowe
  b. ekstremalne stanowisko neoklasyczne
  c. Ekstremalne stanowisko keynesistowskie
  3. Funkcja konsumpcji.
  4. Funkcja oszcz臋dno艣ci.
  5. Funkcja agregatowego popytu.
  6. Poziom dochodu narodowego w stanie r贸wnowagi.
  7. Mno偶nik.
  8. Zatrudnienie i wydajno艣膰 pracy a tempo wzrostu gospodarczego.
  9. Kapita艂 i jego efektywno艣膰 a tempo wzrostu gosp.
  10. Post臋p techniczny i jego determinanty.
  11. Jak mierzy si臋 rol臋 pa艅stwa w gospodarce?
  12. Teoria rynku politycznego.
  13. Funkcje pa艅stwa w gospodarce.
  14. Zasady polityki bud偶etowej.
  15. Krzywa Laffera.
  16. Wydatki pa艅stwa i produkcja zapewniaj膮ca r贸wnowag臋.
  17. Mno偶nik podatkowy.
  18. Aktywna i pasywna polityka fiskalna.
  19. Czynniki determinuj膮ce popyt na pieni膮dz.
  20. Kreacja pieni膮dza bankowego.
  21. Mno偶nik pieni臋偶ny.
  22. Instrumenty oddzia艂ywania banku centralnego na poda偶 pieni膮dza.
  23. Czynniki determinuj膮ce poda偶 pieni膮dza.
  24. R贸wnowaga na rynku pieni臋偶nym.
  25. Cykl koniunkturalny i jego fazy.
  26. Neoklasyczne teorie waha艅 cyklicznych.
  27. Keynesistowskie teorie waha艅 cyklicznych.
  28. Metody oddzia艂ywania pa艅stwa na przebieg cyklu koniunkturalnego.
  29. Typy bezrobocia
  30. Bezrobocie w warunkach r贸wnowagi i nier贸wnowagi na rynku pracy.
  31. Przyczyny powstawania bezrobocia (ujecie neoklasyczne i keynesistowskie).
  32. Bezrobocie a dzia艂alno艣膰 pa艅stwa (aktywna i pasywna polityka na rynku pracy).
  33. Bezrobocie w Polsce w okresie transformacji i jego cechy.
  34. Spo艂eczno-ekonomiczne skutki inflacji.
  35. Teorie inflacji
  a. Monetarna
  b. popytowa
  c. Kosztowa
  36. Inflacja a bezrobocie ( krzywa Phillipsa).
  37. Problem modelu IS-LM.